IT hjelp

IT hjelp

Spesialisering og fokus på kjernevirksomhet blir stadig viktigere i dagens konkurransedrevne marked. Outsourcing av IT hjelp i bedriften kan sikre de ansatte bedre brukeropplevelser og gi bedriften lavere IT-kostnader.

Hvem er Proservia?

Proservia er en del av Manpowergruppen og har derfor tilgang på godt kvalifiserte IT-konsulenter tilpasset ditt behov. Proservia har også lang erfaring med førstegangs outsourcing av IT-hjelp og kan ta vare på og hjelpe de ansatte videre i sin karriere.

Selskapet ble grunnlagt i Frankrike i 1994 og kjøpt opp av Manpowergroup i 2011. I dag håndterer vi over 12 millioner telefonsamtaler fra sluttbrukere og mer enn to millioner fysiske sluttoppgaver på vegne av våre kunder i 15 land over hele Europa. Proservia har til sammen 5000 ansatte i Europa og rundt 20 ansatte i Norge.

Vår forretningside er å overta ansvaret for hele eller deler av IT-supportfunksjonen i bedriften, slik at bedriften får bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Hos Proservia setter vi sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.

Hva kan vi hjelpe med?

Som IT-spesialister tilbyr vi en rekke tjenester innen IT-hjelp til din bedrift. Vi kan levere support av PC, programvare, fysisk brukerstøtte, tekniker, IT-vaktmester, serviceavdeling, Service Desk og rådgivning rundt outsourcing av IT-tjenester og outsource hele eller deler av IT-avdelingen til oss.

Vi tilbyr ulik grad av IT-hjelp til din bedrift. Kanskje har du behov for hjelp til å sette opp bedriftens datasystem? Eller bare optimalisere eksisterende programvare? Våre konsulenter har lang erfaring og ekspertise innen de beste løsningene på markedet. Slik får din bedrift et mest mulig effektivt IT-system tilpasset bedriftens behov.

Proservia kan også overta bedriftens Service Desk. Dermed er du sikker på at kundene blir tatt imot på en god måte til enhver tid av dyktige fagfolk. I tillegg tilbyr vi Onsite Support som en fast IT-ressurs hos din bedrift eller tjenester innen Field Services med IT-teknikere kun når du trenger det.

Hvorfor velge Proservia?

I et stadig mer konkurransedrevet marked, er det avgjørende å sørge for gode rutiner, optimaliserte systemer og riktig ressursbruk blant de ansatte.

Våre konsulenter er eksperter på IT-hjelp og brukerstøtte og vår styrke ligger i at vi alltid setter sluttbrukeren i sentrum. Ved å velge oss som leverandør av din IT-hjelp sørger vi for at de ansatte får en problemfri IT-hverdag. Ved å la oss ta hånd om bedriftens IT-løsninger, frigjør du verdifull tid hos dine ansatte. Dermed kan de ansatte fokusere på bedriftens kjernevirksomhet og slik sikre bedriftens vekst.

Har du behov for IT hjelp? Kontakt Proservia i dag, så hjelper våre konsulenter deg med optimaliserte løsninger tilpasset din bedrift.