IT outsourcing

Har din bedrift behov for IT outsourcing? Våre konsulenter i Proservia er eksperter på sitt fagfelt og hjelper din bedrift til en mer effektiv hverdag.

Proservia er spesialister på IT-outsourcing innen Service Desk, Onsite Support og Field Service. Vi leverer brukerorienterte løsninger og er opptatt av å sikre fornøyde sluttbrukere for våre kunder.
 

Hva er IT outsourcing?

IT outsourcing innebærer å sette ut en eller flere IT-funksjoner eller tjenester i en virksomhet til en eller flere eksterne leverandører istedenfor å drive disse selv. Ved å gi ansvaret for hele eller deler av bedriftens IT-virksomhet til Proservia, kan bedriften få bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader uten at det går på bekostning av selskapets kjernevirksomhet.
 

Når en bedrift skal velge hvilke tjenester de skal sette ut til IT outsourcing, er det viktig å tenke gjennom følgende:

  • Hvilke behov har virksomheten for fleksibilitet i forhold til mulig vekst eller nedskjæringer?
  • Har bedriften mobile medarbeidere som er mye på farten?
  • Trenger du IT-støtte kun til hovedkontoret, eller har du virksomheter andre steder også?
  • Kan ny teknologi og kommunikasjonsløsninger bidra til bedre resultater for virksomheten?
  • Vil døgnåpen oppetid ha innvirkning på virksomheten?
  • Kan bedriftens IT outsourcing dra nytte av standardiserte løsninger?

Disse punktene er med på å avgjøre hvilke IT-tjenester bedriften skal sette ut. Det kan våre alt fra IT outsourcing av infrastruktur, drift av tjenester og IT outsourcing av framtidig teknologiutvikling.
 

IT outsourcing av Onsite Support

En effektiv og sikker IT-infrastruktur er avgjørende for en suksessfull bedrift. Vi i Porservia er spesialister på Onsite Support og tilbyr deg fast støtte på stedet. Det innebærer at vi setter opp et system tilpasset din bedrift og samtidig foretar en kvalitetssikring. Dette sparer bedriften for tid og penger.

Dersom det skjer en feil på systemet, kan dette få store konsekvenser for bedriften om det ikke rettes opp i med en gang. Våre konsulenter hjelper deg med å feilsøke eventuelle problemer som brukerne opplever. Gjennom opplæring og veiledning sørger vi også for at ansatte får maksimalt ut av programløsningen. Å holde seg oppdatert på teknologi er tidkrevende. Derfor vil IT outsourcing være lønnsomt for de fleste bedrifter. Bedriftens ansatte kan konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet og dermed jobbe mer effektivt.

Gjennom IT outsourcing gjennom Proservia vil du få én eller flere faste IT-personer som kjenner deg og din bedrift. Vi leverer også støtteressurser som kan overta ved sykdom eller fravær. Dermed kan du være trygg på at det alltid vil våre noen som dekker bedriftens behov for IT-hjelp.
 

IT outsourcing av Service Desk

Vi overtar bedriftens Service Desk og sikrer en positiv endring rundt økonomi, kvalitet, kvantitet og stabilitet slik at brukerne får en bedre og mer effektiv tjeneste.

De siste årene har det blitt stadig mer vanlig med IT outsourcing av deler av bedriftens forretningsprosesser. Det ligger store kostnadsbesparelser på intern drift ved bruk av IT outsourcing, særlig i et konkurransedrevet marked. Ved å la Proservia overta ansvaret for din Service Desk sørger du for at brukerne måter profesjonell kundebehandling, at Service Desk til enhver tid blir styrt av godt kvalifiserte personer med ekspertise på avanserte IT-prosesser og at eventuelle problemer som oppstår blir håndtert raskt og i tråd med bedriftens forventninger.

Proservia kan overta Service Desk i bedriftens lokaler eller levere tjenesten i et av våre Proservia Service Desk-sentre i Norge eller Europa.
 

Omstilling

Vi i Proservia har vi lang erfaring med å hjelpe organisasjoner i omstilling. Som en del av Manpowergruppen overtar vi ansvaret for en rekke IT-konsulenter og gir dem en ny karriere, samtidig som vi dekker bedriftens behov for lokal support.

Særlig blant store internasjonale bedrifter er det vanlig å bruke IT outsourcing av hele IT-avdelinger som ledd i større omstillingsprogrammer.

Ta kontakt med Proservia, så hjelper tar vi oss av IT outsourcing for din bedrift.