IT service management

Våre konsulenter hjelper deg å optimalisere IT-løsningene dine. Gjennom IT service management sørger vi for god kundeservice samtidig som bedriftens behov blir ivaretatt.

Dagens virksomheter trenger pålitelige driftsleverandører som både sikrer trygge løsninger, samtidig som man tilrettelegger for en hverdag i stadig endring. Proservia tilbyr IT service management og legger til rette for et godt samspill mellom mennesker, prosesser og verktøy for å levere bedre IT-tjenester.
 

Hva er IT service management?

IT service management innebærer å skaffe IT-tjenester som både ivaretar bedriftens behov og gir kunden god kundeservice. For å oppnå et optimalt system kreves det en kontinuerlig videreutvikling av mennesker, prosesser og teknologi.

Med et marked i stadig endring er det avgjørende for bedriftens vekst å tilpasse seg disse endringene. Gjennom IT service management sikrer man både stabile systemer og gjør nødvendige endringsprosesser underveis. Dette krever en effektiv strukturering og smidig organisering av bedriftens IT-tjenester. De ansatte må også få riktig opplæring og verktøy for å håndtere systemene på daglig basis. Dette kan våre IT-eksperter hjelpe deg med.
 

Større forventninger

I takt med at utviklingen av IT-infrastruktur går raskere, er det videre avgjørende at bedriftens IT-systemer følger teknologien på markedet for å møte virksomhetens forretningsbehov.

Det blir stadig flere krav knyttet til IT-tjenestene og nye forventninger settes til effektivisering og kostnadsbesparelser. I tillegg må bedriften forholde seg til nye styringsmodeller og skytjenester. Ved å la Proservia innføre IT service management i din bedrift kan vi gi deg IT-tjenester av høy kvalitet, sikre forutsigbare resultater samt sørge for mer effektiv ressursbruk. Våre erfarne rådgivere setter seg inn i dine forretningsmål og behov, slik at du får en løsning som sikrer fremtidig vekst.
 

Gode kundeløsninger

Gjennom IT service management kan Proservia hjelpe din bedrift med å planlegge, designe, levere, operere og kontrollere IT-tjenester knyttet til kunder. Fordelen med IT service management er komplette IT-tjenester som ivaretar kundens behov ved hjelp av en god blanding av menneskelig kontakt og informasjonsteknologi.

Kjernen av IT service management er et styringssystem for håndtering av hendelser, serviceforespørsler, problemer og endringer. Dette sikrer at kundene får rask og effektiv hjelp og at eventuelle problemer som dukker opp i systemet rettes opp i umiddelbart.
 

Service Desk

En viktig del av IT service management er bedriftens Service Desk. Denne har som hensikt å møte alle kommunikasjonsbehov hos både kunder og ansatte og fungerer som det daglige kontaktpunktet mellom kunder og hjelpesenteret. Gjennom Service Desk rapporteres det også inn feil og mangler ved systemet.

En veldrevet Service Desk reduserer kostnader ved å løse feil hurtig, slik at kjernevirksomheten kan fortsette som normalt. Dette er Proservia spesialister på og kan enten overta Service Desk i bedriftens lokaler, eller levere tjenesten i et av våre Proservia Service Desk-sentre i Norge eller Europa.

Har din bedrift behov for IT service management? Kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema på nett.