IT support

IT support

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-support og brukerstøtte. Vi setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.

Proservia er en stor europeisk organisasjon og har unik tilgang på rett kompetanse til din bedrift gjennom Manpowergruppen. Det betyr at vi kan tilby en rekke tjenester innen IT support, tilpasset dine behov.

Outsourcing

Selskapets kjernevirksomhet fortjener fullt fokus. Ved å gi oss ansvaret for hele eller deler av IT-funksjonen i bedriften, oppnår dere både bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Dermed kan bedriftens interne IT-ressurser brukes på videreutvikling av egen kjernevirksomhet.

IT support gjennom outsourcing er en kontinuerlig prosess. Derfor er det viktig for oss å følge opp våre kunder på en god måte og gjøre nødvendige endringer underveis. I dag skjer det stadig endringer i IT-prosesser og infrastruktur som er helt avgjørende for bedriften å følge for å være med i konkurransen. Outsourcing sørger for at bedriften oppnår fleksibiliteten og skalerbarheten som trengs for å følge markedet til enhver tid.

Service Desk

En velfungerende Service Desk er avgjørende for en effektiv virksomhet og reduserer kostnader ved å løse eventuelle feil raskt. Proservia er spesialister på denne typen IT support og kan overta bedriftens Service Desk i bedriftens lokaler, eller i et våre egne Service Desk-sentre.

Gjennom vår Service Desk-tjeneste får du bedre kundebehandling, IT support fra erfarne fagfolk, overvåking av gjentagende feil slik at disse rettes opp i med en gang og tilbakemelding fra brukerne slik at vi hele tiden kan forbedre tjenesten. Vår IT support følger ITIL-prosessene, med mindre noe annet er avtalt.

Field Service

Proservia har en mobil arbeidsstyrke på over 4500 IT-konsulenter over hele Europa som jobber med service og reparasjon av maskin- og programvare. Dermed kan du også velge å få IT support ved behov.

Våre IT-teknikere leverer, installerer, vedlikeholder og utfører teknisk IT support. Tjenestene våre er sikre, kostnadseffektive og utviklet i tett samarbeid med deg som kunde. Videre tilbyr vi IT support i form av en “IT vaktmester”. Vår IT-vaktmester setter opp trådløse nettverk, rydder serverrom, gir brukersupport eller gjennomfører andre IT-prosjekter, slik at du reduserer behovet for eget IT-personell. Også denne tjenesten skaleres opp eller ned ved behov.

Hos Proservia får du tilgang til en serviceorganisasjon som tar ansvar for supporttjenester i henhold til avtalte målsettinger. Vi sørger for forvaltning og utvikling av prosedyrer og prosesser og våre konsulenter i IT support leverer tjenester der du er.

Onsite IT Support

Det er ikke sikkert bedriften din har behov for en stor IT-avdeling. Likevel trenger dere noen som kan hjelpe de ansatte med IT support når det oppstår tekniske feil. Da er vår Onsite IT support et godt alternativ.

Gjennom vår Onsite IT Support fjerndrifter vi dine systemer og infrastruktur og du får tilgang på én eller flere faste IT-teknikere som etter hvert kjenner deg og din bedrift. Dermed får du ekspertisehjelp fra en som kjenner systemet i bedriften. Ved behov kan vi også tilby IT support på én dags varsel ved sykdom eller fravær. Slik kan du til enhver tid være trygg på at dine ansatte får tilstrekkelig IT support når de trenger det.

Den viktigste fordelen med Onsite IT support er en enkel integrasjon mellom de outsourcede IT-tjenestene og de tjenester som fortsatt gjennomføres i egen bedrift. Dermed blir også gjennomføringsrisikoen mindre, da Onsite IT support innebærer mindre omfattende endringer på det allerede eksisterende systemet.

Behov for IT support? Proservia er en totalleverandør av IT-tjenester med lang erfaring.