Helpdesk

IT helpdesk

En helpdesk er et sentralt punkt, der problemer og feil rapporteres inn, registreres, administreres og løses. Vanlige områder inkluderer å hente passord, hjelpe kunder med produktproblemer, assistere ansatte med programvare og tekniske problemer.

Hva er en helpdesk?

En helpdesk er en ressurs som skal gi kunden eller sluttbrukeren informasjon og støtte relatert til selskapets eller institusjonens produkter og tjenester. Formålet med en helpdesk er normalt å feilsøke problemer eller gi veiledning om produkter som datamaskiner, elektronisk utstyr eller programvare. Bedrifter kan gi slik støtte til sine kunder gjennom kanaler som gratisnumre, nettsider, direktemeldinger eller e-post. I tillegg bruker mange in-house helpdesk for å gi assistanse til ansatte.

Vi skiller derfor mellom:

  • Brukerstøtte: intern helpdesk for ansatte.
  • Kundestøtte: ekstern helpdesk for bedriftens kunder.

I utgangspunktet var helpdesken en skranke som kunder kunne henvende seg til for å få hjelp eller et telefonnummer. I dag er denne blitt digitalisert som så mye annet.

Hva gjør en helpdesk?

En vanlig helpdesk kan utføre flere funksjoner samtidig og er et kontaktpunkt for brukerne, hvor de kan få hjelp til feilsøking, få svar på spørsmål og løse kjente problemer. Uavhengig av om støtten er intern eller ekstern, er hensikten med å opprette en helpdesk å organisere støtten på en mest mulig effektiv måte.

Ved å utnytte ressursene på best mulig måte, kan man:

  • redusere responstiden – tiden det tar fra en bruker melder fra om et problem, til noen begynner å arbeide med å løse problemet.
  • redusere servicetiden – tiden det tar fra noen begynner å arbeide med problemet, til det er løst.
  • minimalisere kostnadene til brukerstøtte.

En helpdesk administrerer forespørsler gjennom programvare som problemsporingssystemer. Slike system gjør det mulig for helpdesk å spore og sortere brukerforespørsler ved hjelp av et unikt nummer og kan ofte klassifisere problemer etter kategorier som bruker og dataprogram.

Hvorfor bør din bedrift outsource brukerstøtte?

Spesialisering og fokus på kjernevirksomhet blir stadig viktigere. Det er ikke alle virksomheter som er store nok til drive egen brukerstøtte. Outsourcing av IT-funksjonen i bedriften kan sikre ansatte bedre brukeropplevelser og gi virksomheten lavere IT-kostnader.

Fordelen med outsourcing er at man kutte kostnadene knyttet til drift av egen IT-avdeling. Proservia kan overta hele eller deler av din helpdesk, enten i bedriftens egne lokaler eller gjennom fjernstyring i et av våre brukerstøtte-sentre i Norge eller Europa. Brukerne får profesjonell kundebehandling, med de tekniske og mellommenneskelige ferdighetene som kreves. Ved at vi overvåker gjentagende feil, kan våre eksperter sørge for at de blir håndtert riktig.

Hvem er Proservia?

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-tjenester. Proservias forretningsidé er å overta ansvaret for hele eller deler av IT-supportfunksjonen i bedriften, slik at bedriften får bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Proservia setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.

Proservia er et heleid datterselskap av ManpowerGroup, Norges ledende bemanningsselskap med over 50 års erfaring. Proservia har 22 års historie og mer enn 5000 ansatte i Europa. I Norge har selskapet ca. 20 ansatte.

Har du behov for hjelp til helpdesk? Proservia er spesialister på IT-tjenester og kan sikre deg problemfri IT-hverdag.