IT-hjelp

Proservia Helpdesk

Spesialisering og fokus på kjernevirksomhet blir stadig viktigere i dagens konkurransedrevne marked. Outsourcing av IT-hjelp i organisasjonen kan sikre de ansatte bedre brukeropplevelser og gi virksomheten lavere IT-kostnader.

Hvem er Proservia?

Proservia er en del av ManpowerGroup og har derfor tilgang på godt kvalifiserte IT-konsulenter tilpasset ditt behov. Proservia har også lang erfaring med førstegangs outsourcing av IT-hjelp og kan ta vare på og hjelpe de ansatte videre i sin karriere.

Selskapet ble grunnlagt i Frankrike i 1994 og kjøpt opp av ManpowerGroup i 2011. I dag håndterer vi over 12 millioner telefonsamtaler fra sluttbrukere og mer enn to millioner fysiske sluttoppgaver på vegne av våre kunder i 15 land over hele Europa. Proservia har til sammen 5000 ansatte i Europa og rundt 20 ansatte i Norge.

Vår forretningside er å overta ansvaret for hele eller deler av IT-supportfunksjonen i virksomheten, slik at organisasjonen får bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Hos Proservia setter vi sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.

Hva kan vi hjelpe med?

Som IT-spesialister tilbyr vi en rekke tjenester innen IT-hjelp til din virksomhet. Vi kan levere support av PC, programvare, fysisk brukerstøtte, tekniker, IT-vaktmester, serviceavdeling, Service Desk og rådgivning rundt outsourcing av IT-tjenester og outsource hele eller deler av IT-avdelingen til oss.

Vi tilbyr ulik grad av IT-hjelp til din virksomhet. Kanskje har du behov for hjelp til å sette opp datasystem? Eller bare optimalisere eksisterende programvare? Våre konsulenter har lang erfaring og ekspertise innen de beste løsningene på markedet. Slik får din virksomhet et mest mulig effektivt IT-system tilpasset organisasjonens behov.

Proservia kan også overta virksomhetens Service Desk. Dermed er du sikker på at kundene blir tatt imot på en god måte til enhver tid av dyktige fagfolk. I tillegg tilbyr vi Onsite Support som en fast IT-ressurs hos din virksomhet eller tjenester innen Field Services med IT-teknikere kun når du trenger det.

Hvorfor velge Proservia?

I et stadig mer konkurransedrevet marked, er det avgjørende å sørge for gode rutiner, optimaliserte systemer og riktig ressursbruk blant de ansatte.

Våre konsulenter er eksperter på IT-hjelp og brukerstøtte og vår styrke ligger i at vi alltid setter sluttbrukeren i sentrum. Ved å velge oss som leverandør av din IT-hjelp sørger vi for at de ansatte får en problemfri IT-hverdag. Ved å la oss ta hånd om virksomhetens IT-løsninger, frigjør du verdifull tid hos dine ansatte. Dermed kan de ansatte fokusere på kjernevirksomheten og sikre vekst.

Har du behov for IT-hjelp? Kontakt Proservia i dag, så hjelper våre konsulenter deg med optimaliserte løsninger tilpasset din virksomhet.