IT-support

Proservia norge

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-support og brukerstøtte. Vi setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.

Proservia er en stor europeisk organisasjon og har unik tilgang på rett kompetanse til din virksomhet gjennom ManpowerGroup. Det betyr at vi kan tilby en rekke tjenester innen IT-support, tilpasset dine behov.

Outsourcing

Organisasjonens kjernevirksomhet fortjener fullt fokus. Ved å gi oss ansvaret for hele eller deler av IT-funksjonen oppnår organisasjonen både bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Dermed kan interne IT-ressurser brukes på videreutvikling av egen kjernevirksomhet.

IT-support gjennom outsourcing er en kontinuerlig prosess. Derfor er det viktig for oss å følge opp våre kunder på en god måte og gjøre nødvendige endringer underveis. I dag skjer det stadig endringer i IT-prosesser og infrastruktur som er helt avgjørende for virksomheten å følge, for å være med i konkurransen. Outsourcing sørger for at organisasjonen oppnår fleksibiliteten og skalerbarheten som trengs for å følge markedet til enhver tid.

Service Desk

En velfungerende Service Desk er avgjørende for en effektiv virksomhet og reduserer kostnader ved å løse eventuelle feil raskt. Proservia er spesialister på denne typen IT-support og kan overta Service Desk i virksomhetens lokaler, eller i et våre egne Service Desk-sentre.

Gjennom vår Service Desk-tjeneste får du bedre kundebehandling, IT-support fra erfarne fagfolk, overvåking av gjentakende feil slik at disse rettes opp med en gang, og tilbakemelding fra brukerne slik at vi hele tiden kan forbedre tjenesten. Vår IT-support følger ITIL-prosessene med mindre noe annet er avtalt.

Field Service

Proservia har en mobil arbeidsstyrke på over 4500 IT-konsulenter over hele Europa som jobber med service og reparasjon av maskin- og programvare. Dermed kan du også velge å få IT-support ved behov.

Våre IT-teknikere leverer, installerer, vedlikeholder og utfører teknisk IT-support. Tjenestene våre er sikre, kostnadseffektive og utviklet i tett samarbeid med deg som kunde. Videre tilbyr vi IT-support i form av en IT vaktmester. Vår IT-vaktmester setter opp trådløse nettverk, rydder server-rom, gir brukersupport eller gjennomfører andre IT-prosjekter, slik at du reduserer behovet for eget IT-personell. Også denne tjenesten skaleres opp eller ned ved behov.

Hos Proservia får du tilgang til en serviceorganisasjon som tar ansvar for supporttjenester i henhold til avtalte målsetninger. Vi sørger for forvaltning og utvikling av prosedyrer og prosesser og våre konsulenter i IT-support leverer tjenester der du er.

Onsite IT-Support

Det er ikke sikkert virksomheten din har behov for en stor IT-avdeling. Likevel trenger dere noen som kan hjelpe de ansatte med IT-support når det oppstår tekniske feil. Da er vår Onsite IT-support et godt alternativ.

Gjennom vår Onsite IT Support fjerndrifter vi dine systemer og infrastruktur og du får tilgang på én eller flere faste IT-teknikere som etter hvert kjenner deg og din organisasjon. Dermed får du ekspertisehjelp fra en som kjenner systemet i virksomheten. Ved behov kan vi også tilby IT-support på én dags varsel ved sykdom eller fravær. Slik kan du til enhver tid være trygg på at dine ansatte får tilstrekkelig IT-support når de trenger det.

Den viktigste fordelen med Onsite IT-support er en enkel integrasjon mellom de outsourcede IT-tjenestene og de tjenester som fortsatt gjennomføres i egen virksomhet. Dermed blir også risikoen ved gjennomføring lavere, da Onsite IT-support innebærer mindre omfattende endringer på det allerede eksisterende systemet.

Behov for IT-support? Proservia er totalleverandør av IT-tjenester med lang erfaring.