Om Proservia

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-support og brukerstøtte. Proservias forretningside er å overta ansvaret for hele eller deler av IT-supportfunksjonen i virksomheten slik at organisasjonen får bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Proservia setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag. Spesialisering og fokus på kjernevirksomhet blir stadig viktigere. Outsourcing av IT-funksjonen kan sikre ansatte bedre brukeropplevelser og gi virksomheten lavere IT-kostnader.

Proservia har sin styrke på flere områder: Proservia er en stor europeisk organisasjon og har unik tilgang på rett kompetanse gjennom ManpowerGroup. Proservia har lang erfaring med førstegangs outsourcing av tjenester og kan ta vare på og hjelpe de ansatte videre i sin karriere.

Proservia ble grunnlagt i Frankrike i 1994 og kjøpt av ManpowerGroup i 2011. Selskapet håndterer over 12 millioner telefonsamtaler fra sluttbrukere og mer enn to millioner fysiske supportoppgaver på vegne av kunder i 15 land over hele Europa. Proservia er et heleid datterselskap av ManpowerGroup, som er Norges ledende bemanningsselskap med over 50 års erfaring. Proservia har 22 års historie og mer enn 5000 ansatte i Europa.

Mer om ManpowerGroup:

ManpowerGroup har lang erfaring med å hjelpe organisasjoner i omstilling, og kan derfor være behjelpelige med å overta ansvaret for overtallige IT-konsulenter og gi dem en ny karriere.

ManpowerGroup er en totalleverandør av IT-kompetanse gjennom selskapene Experis, Experis Avan, Experis Ciber, Manpower og Proservia. Dette gir deg trygghet for at du får den IT-kompetansen du har behov for når du trenger det.

Mer om våre søsterselskaper:

Experis

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap. Vi tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter, prosjektløsninger og rekruttering innen fagområdene Engineering, Finance og IT. Experis Executive rekrutterer toppledere og nøkkelpersonell og tilbyr  komplette rekrutteringsprosesser og delprosesser. Innen IT har vi spesiell fokus på arkitektur, Business Intelligence, infrastruktur, prosjektledelse, testledelse og utvikling. Se mer på experis.no.

Experis Ciber

Experis Ciber er et konsulentselskap innen IT rådgiving, systemutvikling og SAP som er 100% eid av Experis. Selskapet leverer prosjekter og tjenester til private og offentlige virksomheter med en bred kundemasse med store og små prosjekter. Gjennom virksomhetsforståelse, åpenhet og integritet hjelper vi kundene våre til suksess. Vi er resultatorienterte, men også en trygg og god samarbeidspartner. Våre faglige styrker ligger innenfor følgende områder: digitale prosesser, funksjonell rådgivning, prosjektledelse, test, java, NET, frontend, UX, forvaltning og SAP. Se mer på ciber.no.

Experis Avan

Experis Avan leverer først og fremst enkeltkonsulenter innen IT prosjektledelse, IT arkitektur og rådgivning. Vi har lang erfaring, vi har stor gjennomføringsevne og vi samarbeider godt med alle involverte parter i prosjektene. Experis Avan gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi. Målet er alltid å skape konkrete resultater for oppdragsgiverne våre. Se mer på avan.no.

Manpower

Manpower er Norges største bemanningsselskap. Hver dag går 5000 mennesker på jobb til kunder over hele landet. Innen IT spesialiserer Manpower seg på utleie av mennesker til service desk/brukerstøtte. Se mer på manpower.no.